Wednesday, July 24, 2024

Gateway to trade and investment in Canada

(A website of Trade Office-Vietnam Embassy in Canada)

Tag: fish sauce

Vietnam Fish sauce & Condiment – LAVELA JSC

LAVELA Joint Stock Company is one of leaders in the fish sauce & condiment field in Vietnam. LAVELA owns KABIN factory, the biggest fish...
Kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp. Thông tin mới nhất về thị trường, nhu cầu bên mua và bên bán tại Việt Nam và Canada

HOT NEWS

MOST POPULAR