Túi vải, dệt kim, túi in dùng lại nhiều lần

98191

Thương vụ nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp Canada đối với túi vải, dệt kim, túi in dùng lại nhiều lần.

Doanh nghiệp có năng lực, đề nghị liên hệ với Thương vụ: ca@moit.gov.vn; quynhtt@moit.gov.vnvntradetoca@gmail.com.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada theo địa chỉ ca@moit.gov.vn