Gỗ ván plywood, gỗ molded wood và một số thiết bị nội thất

98161
van-go-nhap-khau

Thương vụ Việt Nam tại Canada nhận được sự quan tâm của Doanh nghiệp Canada đối với sản phẩm Gỗ ván plywood, gỗ molded wood và một số thiết bị nội thất.

Doanh nghiệp có năng lực, đề nghị liên hệ với Thương vụ: ca@moit.gov.vn; quynhtt@moit.gov.vnvntradetoca@gmail.com.