Thứ Ba, Tháng Ba 28, 2023

Cổng thương mại và đầu tư vào Canada

(Trang tin của Thương vụ Việt Nam tại Canada)

Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp thực phẩm chế biến vào Canada 2023

Trong năm 2023, Thương vụ Việt Nam tại Canada có một số chương trình hỗ trợ các sản phẩm thực phẩm chế biến của...

Tình hình xuất khẩu một số ngành hàng vào Canada 11 tháng 2022

Thuỷ sản (HS 03): Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản địa bàn 11 tháng đầu năm đạt 229 triệu USD, tăng 56.4% so với...

Hiểu về ngành thuỷ sản Canada

Ngành công nghiệp thuỷ sản Canada đóng góp lớn vào nền kinh tế Canada. Năm 2020, ngành đánh cá của Canada đã xuất khẩu...

Tình hình và tiềm năng xuất khẩu thuỷ sản chế biến sang thị trường...

Thực tiễn theo dõi số liệu xuất nhập khẩu Việt Nam qua các năm cho thấy, thuỷ sản chế biến xứng đáng có một...

Tình hình và tiềm năng xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường Canada

Trong giai đoạn 2012-2021, Canada nhập khẩu trung bình khoảng trên 2 tỷ USD/năm, trong đó file cá đông lạnh và tôm đông lạnh...
Kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp. Thông tin mới nhất về thị trường, nhu cầu bên mua và bên bán tại Việt Nam và Canada

Tin Nóng

Bài Viết Phổ Biến