Cơ hội hợp tác với Công ty thiết kế cảnh quan Show Canada

69822

Show Canada là mt công ty sn xut có trsti thành phố Laval, Montreal, chuyên thiết kế và sn xut các yếu tdanh lam thng cnh cho các sn phm ln trên thế gii cũng như các yếu tkiến trúc chuyên dng. Công ty đã sn xut các yếu tchính cho khách hàng như Jeff Koons, Universal, Disney, Rolling Stones, Wynn, Lhi Thế vn hi (Vancouver, London, Sochi, Rio, Tokyo), Resorts World, Cirque du Soleil, Freedom Tower NYC và chđchính ca công viên. 

Đi tượng khách hàng
Công viên gii trí, khu nghdưỡng, sòng bc, nhà hát ngoài tri, chshu và nhà điu hành sân vn đng, v.v.

Mục tiêu của Công ty:  Mrng hsinh thái các đi tác, nhà cung cp và nhà thu ph khu vc Châu Á

Công ty cũng có mong muốn tìm kiếm: Thrèn, Lao đng có tay nghLao đng phthông, Thđin và các nhà cung cấp Phn cng Cn cu/ cn trc, Giàn giáo, Thiết bcơ gii

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada theo địa chỉ ca@moit.gov.vn