Cơ hội hợp tác về sản phẩm chăm sóc san hô với Công ty Polylab

71526

Polyplab là nhà sn xut các sn phm chăm sóc san hô cao cp. Công ty cung cp đa dng các loi sn phm khác nhau cho nhng người yêu thích bcá rn san hô: phgia hóa hc, phgia thc phm, sn phm vi sinh, phc hp axit amin, dng cbcá cnh. 

Sn phm
Phgia hóa hc, phgia thc phm, sn phm vi sinh, phc hp axit amin và các dng cđtăng cường sphát trin, màu sc và sc khe ca rn san hô.
– Reef-Roids: Reef-Roids là thc ăn cho san hô có thành phn là hn hp các sinh vt phù du bin tnhiên, trong đó có cha mt loài phù du chcó duy nht trong sn phm ca
chúng tôi. S
n phm được chế biến đhn chế sư suy gim ngun nước và lý tưởng cho các ging San hô S, San hô Cúc Áo, San hô Bèo Nm và các loi san hô lc nước khác. San hô stăng trưởng mnh mvà lên màu đp khi duy trì cho ăn bng Reef-Roids.
– Medic: Medic là dung dch xlý nước hiu qucao được sdng đkhô nhim nước chcá nước mn và nước ngt. Sn phm có cha cht oxy hóa an toàn cho rn san hô
và đ
c bit hiu qutrong vic kim soát Marine Ich – Cht gây kích ng Crytopocaryon cũng như các loi cht khác.
– Polyp-booster: Sn phm kích hot phn xăn cho hu hết các sinh vt trong bcá bao gm san hô, đng vt không xương sng, đng vt giáp xác và cá trong vòng chưa đy 30 giây. Sn phm giúp tăng khnăng hp thu dinh dưỡng cho san hô sau khi kích hot.

Mc tiêu chính ca Polyplab là tìm kiếm nhà phân phi hoc trc tiếp thông qua các nhà bán l(các ca hàng bán bcá cnh san hô, hoc các sn phm liên quan đến bcá cnh san hô). Công ty đã hp tác kinh doanh vi EZ-Aqua ti Vit Nam 

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada theo địa chỉ ca@moit.gov.vn