Thông tin cho nhà xuất khẩu

19959

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14 tháng 01 năm 2019.


Các cơ hội mới về tiếp cận thị trường các nước CPTPP

Hiệp định đã có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 năm 2018 đối với 6 nước sau:

Hiệp định sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày 4 nước dưới đây thông báo chính thức cho nước lưu chiểu (Niu Di-lân) về việc đã hoàn tất thủ tục trong nước về phê chuẩn Hiệp định:

  • Bru-nây
  • Chi-lê
  • Ma-lai-xia
  • Pê-ru

Lộ trình xóa bỏ thuế quan của các nước CPTPP dành cho Việt Nam

Các nước CPTPP sẽ thực hiện cắt giảm thuế quan theo lộ trình cam kết cho hàng hóa của Việt Nam vào ngày 01 tháng 01 hàng năm. Riêng Nhật Bản thực hiện cắt giảm thuế quan theo lộ trình cam kết vào ngày 01 tháng 4 hàng năm.

Kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2019, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang các nước CPTPP gồm Ốt-xtrây-lia, Ca-na-đa, Nhật Bản, Niu Di-lân và Xinh-ga-po được hưởng thuế suất ưu đãi mà các nước này áp dụng tại thời điểm ngày Hiệp định có hiệu lực đối với các nước này (ngày 30 tháng 12 năm 2018).

Đối với Mê-hi-cô, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này được hưởng thuế suất ưu đãi mà nước này áp dụng tại thời điểm ngày Hiệp định có hiệu lực đối với Việt Nam (ngày 14 tháng 01 năm 2019).


Điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế quan từ Hiệp định CPTPP

Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định CPTPP, nhà xuất khẩu phải bảo đảm hàng hóa của mình phải đáp ứng đủ và đúng yêu cầu của Hiệp định vê quy tắc xuất xứ đối với hàng hóa của mình. Về vấn đề này, nhà xuất khẩu có thể tham khảo phần giới thiệu về quy tắc xuất xứ tại phần “Các cam kết chính trong CPTPP” hoặc có thể liên hệ tại đây để được hỗ trợ thông tin cần thiết.


Cần đặt câu hỏi hoặc tư vấn?

Bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ wto_mtpd@moit.gov.vnhoặc điện thoại theo số (024) 22205420 hoặc (024) 22202245.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada theo địa chỉ ca@moit.gov.vn