Kế hoạch của Chính Phủ về thực hiện hiệp định CPTPP

19346

Kế hoạch của các Bộ, ngành về thực hiện Hiệp định CPTPP

1. Bộ Công Thương: Quyết định số 456/QĐ-BCT ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Công Thương

2. Bộ Giao thông Vận tải: Quyết định số 1838/BGTVT-HTQT ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Giao thông Vận tải

3. Bộ Giáo dục và Đào Tạo: Quyết định ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Bộ Ngoại giao: Quyết định số 663/QĐ-BNG ngày 18 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Ngoại giao

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Quyết định số 2055/BNN-HTQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quyết định số 1331/BTNMT-HTQT ngày 22 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Tài nguyên và Môi trường

7. Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch: Quyết định số 701/BVHTTDL-KHTC ngày 11 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch

8. Bộ Xây dựng: Quyết định số 448/BXD-HTQT ngày 08 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Xây dựng

9. Thông Tấn Xã Việt Nam: Quyết định số 149/KH-TTX ngày 07 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Thông Tấn Xã Việt Nam

10. Ủy ban Dân tộc: Quyết định số 176/UBDT-HTQT ngày 06 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Ủy ban Dân tộc

11. Bộ Tài Chính: Quyết định số 440/QĐ-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Ủy ban Dân tộc

12. Bộ Lao động – Thương Binh – Xã hội: Quyết định số 290/QĐ-LĐTBXH ngày 11 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Lao động – Thương Binh – Xã hội

13. Bộ Nội vụ: Quyết định số 1399/BNV-HTQT ngày 01 tháng 4 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ Nội vụ


Kế hoạch của các Tỉnh về thực hiện Hiệp định CPTPP

1. Tỉnh Bắc Giang: Quyết định số 29/KH-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bắc Giang

2. Tỉnh Bắc Kạn: Quyết định số 90/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bắc Kạn

3. Tỉnh Bình Thuận: Quyết định số 908/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bình Thuận

4. Tỉnh Cà Mau: Quyết định số 37/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Cà Mau 

5. Thành phố Cần Thơ: Quyết định số 48/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của thành phố Cần Thơ

6. Thành phố Đà Nẵng: Quyết định số 1475/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của thành phố Đà Nẵng

7. Tỉnh Đắk Lắk: Quyết định số 1725/KH-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Đắk Lắk

8. Tỉnh Đắk Nông: Quyết định số 325/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Đắk Nông

9. Tỉnh Điện Biên: Quyết định số 509/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Điện Biên

10. Tỉnh Hà Nam:  Quyết định số 613/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hà Nam

11. Thành phố Hà Nội: Quyết định số 66/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của thành phố Hà Nội

12. Tỉnh Hà Tĩnh: Quyết định số 68/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hà Tĩnh

13. Tỉnh Hải Dương: Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hải Dương

14. Tỉnh Hậu Giang: Quyết định số 360/KH-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hậu Giang

15. Tỉnh Hưng Yên: Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hưng Yên

16. Tỉnh Khánh Hòa: Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Khánh Hòa

17. Tỉnh Kon Tum: Quyết định số 499/KH-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Kon Tum

18. Tỉnh Lai Châu: Quyết định số 249/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Lai Châu

19. Tỉnh Lạng Sơn: Quyết định số 52/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Lạng Sơn

20. Tỉnh Long An: Quyết định số 57/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Long An

21. Tỉnh Nam Định: Quyết định số 30/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Nam Định 

22. Tỉnh Ninh Bình: Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Ninh Bình

23. Tỉnh Phú Thọ: Quyết định ngày 01 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Phú Thọ

24. Tỉnh Quảng Bình: Quyết định số 253/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Quảng Bình

25. Tình Quảng Ngãi: Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Quảng Ngãi

26. Tỉnh Sóc Trăng: Quyết định số 32/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Sóc Trăng

27. Tỉnh Thái Bình: Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Thái Bình

28. Tỉnh Thanh Hóa: Quyết định số 50/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Thanh Hóa

29. Tỉnh Tiền Giang: Quyết định số 76/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Tiền Giang

30. Tỉnh Vĩnh Long: Quyết định số 21/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Vĩnh Long

31. Tỉnh Yên Bái: Quyết định số 50/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Yên Bái

32. Tỉnh Bạc Liêu: Quyết định số 49/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bạc Liêu

33. Tỉnh Cao Bằng: Quyết định về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Cao Bằng

34. Tỉnh Bến Tre: Quyết định về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Bến Tre

35. Tỉnh Hà Giang: Quyết định số 65/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh Hà Giang