Doanh nghiệp Canada muốn nhập khẩu thuỷ sản tươi sống

87961

Thương vụ Việt Nam tại Canada nhận được đề nghị của Doanh nghiệp Canada muốn nhập khẩu thuỷ sản tươi sống, cụ thể:

Cá kèo (Live Goby fish): 800kg/tháng

Bề bề (Live Mantis Shrimp): 800kg/tháng

Cua bể (Live Mud Crab): 1200kg/tháng

Cá bống (Live Marble Goby fish): 800kg/tháng

Tôm hùm bông (Live Flower Lobster): 800kg/tháng

(Nhu cầu nhập khẩu có thể tăng lên theo thời gian)

Hình ảnh sản phẩm tại file đính kèm

Doanh nghiệp Việt Nam có đủ năng lực xuất khẩu đề nghị liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Canada. Tham tán thương mại Trần Thu Quỳnh. Email: ca@moit.gov.vn/ quynhtt@moit.gov.vn

Attachments

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada theo địa chỉ ca@moit.gov.vn