Chính sách thuế của Canada

29214

 Chính phủ Canada quy định các loại thuế gồm: Thuế xuất nhập khẩu, Thuế thu nhập DN, Các biện pháp thuế gián thu…

Thuế nhập khẩu

Thuế nhập khẩu của Canada được xác định trên cơ sở mã HS, xuất xứ hàng hóa và thỏa thuận của Canada với nước xuất khẩu. Có 3 loại thuế nhập khẩu chính: (i) thuế suất tối huệ quốc – MFN, (ii) Thuế suất ưu đãi chung – GPT (dành cho các nước đang và kém phát triển); (iii) Thuế suất theo cam kết trong các hiệp định thương mại tự do (song phương hoặc đa phương).

Mức thuế tối huệ quốc của Canada tương đối thấp (0%-3%) trừ một số hàng tiêu dùng có thuế khoảng 5-9% và dệt may, giầy dép vẫn được duy trì ở mức thuế cao 17%-18%. Việt Nam được hưởng mức thuế ưu đãi dành cho các nước đang phát triển (thuế GPT, thấp hơn khoảng 3%-4% so với mức thuế tối huệ quốc và thuế ưu đãi dành cho các nước CPTPP (thuế CPTPT)[1].

Hàng hóa muốn hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi phải tuân thủ quy tắc xuất xứ theo quy định của Canada (đối với thuế suất GPT dành cho các nước đang và kém phát triển) và các hiệp định thương mại tự do mà Canada là thành viên (đối với thuế suất ưu đãi theo các FTA)[2].

Thuế giá trị gia tăng

Ngoại trừ thực phẩm, hàng hóa lưu thông tại thị trường Canada chịu thuế giá trị gia tăng từ 5% đến 15% tùy tình bang[3]:

– Mức 5% (GST): Alberta, British Columbia, Manitoba, Northwest Territories, Nunavut, Quebec, Saskatchewan, and Yukon.

– Mức 13% (HST): Ontario.

– Mức 15% (HST):  New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, and Prince Edward Island.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Thuế liên bang: Mức thuế cơ bản  38%.

Nếu được miễn trừ 10% trên thu nhập chịu thuế, mức thuế còn lại 28%.

Sau khi áp dụng mức khấu trừ chung 13% đối với thu nhập đáp ứng điều kiện dành cho công ty tư nhân, mức thuế phải đóng là 15%

Nếu tiếp tục được khấu trừ thuế theo chính sách dành cho doanh nghiệp nhỏ, các công ty tư nhân sẽ đóng mức thuế 9%.

– Thuế tỉnh  và vùng lãnh thổ: Nhìn chung, các tỉnh và vùng lãnh thổ có 2 mức thuế thu nhập doanh nghiệp: mức cao và mức thấp. Mức thấp áp dụng cho doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn khẩu trừ theo điều kiện doanh nghiệp nhỏ của liên bang, thường dựa vào doanh thu của doanh nghiệp. Mức cao áp dụng đối với doanh nghiệp khác, không được hưởng theo mức thấp. Mỗi tỉnh/vùng lãnh thổ áp dụng mức thuế khác nhau, nhưng mức thuế thấp từ 0-4%, mức cao từ 11,5 – 16%.

Trừ Quebec và Alberta, thuế thu nhập của tỉnh/vùng lãnh thổ do liên bang thu theo thỏa thuận với từng địa phương[4].

Thuế tiêu thụ đặc biệt

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng với rượu, bia, đồ uống có cồn, thuốc lá và cần sa sản xuất tại Canada.

Canada áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt tuyệt đối đối với đồ uống có cồn, rượu, bia và thuốc lá. Mức thuế được tính trên đơn vị trọng lượng hoặc thể tích, điều chỉnh hàng năm và được áp dụng mức thuế chung trong toàn liên bang.

Riêng cần sa, thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng theo từng tỉnh/vùng lãnh thổ. Mức thuế quy định theo 02 phương pháp: thuế tuyệt đối và thuế % theo trị giá. Tại thời điểm nộp thuế, phương án nào có thuế tiền số thuế cao hơn sẽ được áp dụng, có thể tra cứu mức thuế cụ thể [5].

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng với một số sản phẩm xăng dầu, phương tiện tiêu tốn nhiều nhiên liệu và điều hòa không khí dành cho phương tiện cơ giới. Mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu là thuế tuyệt đối, tính trên đơn vị lít, khoảng 0,04 – 0,11 CAD/lít.

Mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với phương tiện tiêu hao nhiều nhiên liệu là mức thuế tuyệt đối, tính trên từng phương tiện. Phương tiện càng tiêu hao nhiều nhiên liệu, mức thuế càng cao (áp dụng với phương tiện có mức tiêu hao nhiên liệu từ mức trung bình trở lên)[6].

[1] https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=eng

[2] https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2020/menu-eng.html

[3] https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/gst-hst-businesses/charge-collect-which-rate.html

[4] https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/corporations/corporation-tax-rates.html

[5] https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/publications/edrates/excise-duty-rates.html

[6] https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/publications/currate/current-rates-excise-taxes.html

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada theo địa chỉ ca@moit.gov.vn