Nhiều lưu ý về kiểm tra xuất xứ hàng hoá theo các hiệp định thương mại tự do

11265

Cơ quan chức năng phát đi thông báo lưu ý về kiểm tra xuất xứ hàng hoá cho các đơn vị Hải quan phía Nam trong việc thực thi các hiệp định thương mại tự do.

Liên quan đến quy tắc xuất xứ, đại diện Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan lưu ý về xuất xứ thuần tuý, hàng hoá được sản xuất hoàn toàn tại bên xuất khẩu và từ nguyên vật liệu hoàn toàn của bên đó. Bất kỳ thành phần/ nguyên liệu không có xuất xứ nào được thêm vào trong quá trình sản xuất sẽ loại trừ hàng hoá đó ra khỏi nhóm “hàng hoá có xuất xứ thuần tuý”.

Hàng hóa trong mục này là các sản phẩm tự nhiên hoặc được sản xuất từ các sản phẩm tự nhiên; bất kỳ thành phần, nguyên liệu không có xuất xứ nào được thêm vào trong quá trình sản xuất sẽ loại trừ hàng hoá đó ra khỏi nhóm “hàng hoá có xuất xứ thuần tuý”.

Nguyên liệu có xuất xứ phải đáp ứng tiêu chí xuất xứ quy định và được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa.

Nguyên liệu không có xuất xứ: về bản chất không đáp ứng được tiêu chí xuất xứ quy định. Nguyên liệu đó hoặc thành phần nguyên liệu đó được nhập khẩu từ một nước không phải là thành viên hoặc nguyên liệu đó được sản xuất trong khối FTA nhưng không đáp ứng tiêu chí xuất xứ…

Liên quan đến kiểm tra chứng nhận xuất xứ, đại diện Cục Giám sát Quản lý về hải quan- Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ, bao gồm: Hàng hóa áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt; Hàng hóa thuộc diện quản lý nhập khẩu; Hàng hóa thuộc diện do Việt Nam hoặc các tổ chức quốc tế thông báo đang ở trong thời điểm có nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khoẻ của cộng đồng hoặc vệ sinh môi trường cần được kiểm soát. Hàng hoá nhập khẩu từ các nước thuộc diện Việt Nam thông báo đang ở trong thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ giá, các biện pháp tự vệ, biện pháp hạn ngạch thuế quan, biện pháp hạn chế số lượng.

Một số ngoại lệ về thời hạn nộp và khai báo trên tờ khai hải quan, đó là trường hợp thay đổi về mã số hàng hóa: người khai hải quan được nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn còn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để được xem xét áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt…

Trong phần thảo luận, các đơn vị hải quan địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm về việc kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 Thu Hà

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada theo địa chỉ ca@moit.gov.vn