Công ty Trussco cần tìm nhà sản xuất thép tấm tại Việt Nam

20502

Công ty Trussco là công ty chuyên sản xuất cửa thép. Trước đây công ty thường mua thép tấm Electro-Galvanized từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nay công ty có nhu cầu tìm nhà sản xuất thép tấm tại Việt Nam.

Công ty sản xuất thép nào có nhu cầu bán sản phẩm cho Trussco, có thể liên hệ với Thương vụ qua địa chỉ: Sg@moit.gov.vn hoặc +6564683747 (Mr. Vũ) để được giới thiệu với đối tác.

Trân trọng.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada theo địa chỉ ca@moit.gov.vn