Chương trình xúc tiến thương mại ngành hàng thực phẩm Việt Nam tại Chương trình FrancophoneEat 2021

30906

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada theo địa chỉ ca@moit.gov.vn