Cơ hội giao thương về thiếp chúc mừng, túi quà tặng

31925
Set of postcards Santa Claus flying with presents and gifts falling from Santa s bag

Thương vụ Việt Nam nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp Canada muốn tìm doanh nghiệp Việt Nam sản xuất các sản phẩm từ giấy gồm: Thiếp chúc mừng (greeting cards), túi giấy đựng quà (paper gift bags), hộp quà tặng (gift boxes)và giấy ăn (tissue).

Quy cách, số lượng của thiếp chúc mừng, túi giấy, hộp quà tại file đính kèm.

Thông tin vui lòng liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada. Email: ca@moit.gov.vn (Tham tán Thương mại Trần Thu Quỳnh)

Attachments

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada theo địa chỉ ca@moit.gov.vn