Đà Nẵng chuẩn bị đón sóng du lịch sau Covid

22385
Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada theo địa chỉ ca@moit.gov.vn