7 tháng đầu năm, hơn 75.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, doanh nghiệp ngừng kinh doanh tăng cao

11087
Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới hoạt động của nhiều doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2020.

Số liệu vừa công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong 7 tháng năm 2020, cả nước có 75.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 936.400 tỷ đồng, giảm 5,1% về số lượng doanh nghiệp, giảm 6,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019.

Tính theo khu vực kinh tế, trong 7 tháng năm 2020, có 1.372 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2019, có 22.000 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 2,1%; có 51.900 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 8,4%.

Các ngành có số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhiều gồm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành sản xuất, phân phối điện, nước, gas có số doanh nghiệp thành lập mới đạt 2.340 doanh nghiệp, tăng 190,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Ở chiều ngược lại, trong 7 tháng năm 2020, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 32.700 doanh nghiệp, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm 2019; 21.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 12,2%; 8.900 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,5%, trong đó có 7.900 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 5,1%; 138 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, tăng 4,5%.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có gần 3.300 doanh nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.012 doanh nghiệp; xây dựng có 779 doanh nghiệp; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác có 570 doanh nghiệp; kinh doanh bất động sản có 538 doanh nghiệp; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 513 doanh nghiệp; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng, các dịch vụ hỗ trợ khác có 497 doanh nghiệp; vận tải, kho bãi có 367 doanh nghiệp; giáo dục, đào tạo có 338 doanh nghiệp; thông tin truyền thông có 318 doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong 7 tháng năm 2020, trên cả nước còn có 26.700 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính riêng trong tháng 7/2020, cả nước có 13.200 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 239.300 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 91.400 lao động, giảm 3,8% về số doanh nghiệp, tăng 72% về vốn đăng ký và giảm 8,7% về số lao động so với tháng 6/2020. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 18,1 tỷ đồng, tăng 78,8% so với tháng 6/2020 và tăng 60,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng 7/2020, cả nước còn có 4.839 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,2% so với tháng 6/2020 và tăng 79,9% so với cùng kỳ năm 2019; có 3.372 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 4,8% và tăng 34,8%; có 3.068 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 20,2% và tăng 24,2%; có 1.504 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 9,9% và tăng 4,9%; có 4.591 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, giảm 10,8% và tăng 31,1%.

Xét về mức vốn đăng ký, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đạt 12,4 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, còn có gần 28.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 17,6% so với 7 tháng năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng lên 103.800 doanh nghiệp, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2019, trung bình mỗi tháng có 14.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tác giả Hiếu Minh

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada theo địa chỉ ca@moit.gov.vn