Danh bạ nhà nhập khẩu Canada

28456

Chính phủ Canada cung cấp danh sách nhà nhập khẩu theo mã HS 6 số hoặc 10 số. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể khai thác thông tin từ đường link sau:
https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-importers-database/en
Khai thác mã HS 6 số: Click vào ô Importer by products và nhập mã HS 6 số để tìm kiếm. Với cách đăng nhập này có thế khai thác danh mục nhà nhập khẩu theo nước xuất khẩu (Việt Nam, Thailand, Ấn độ…) bằng cách click và ô by country.
Khai thác mã HS 10 số: Click vào ô open Canada và download file excel danh sách nhà nhập khẩu.

Nếu cần trao đổi thêm, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada theo địa chỉ ca@moit.gov.vn